“The Church and the Family in the 21st Century: Values and Challenges” Conference:Second Day“The Church and the Family in the 21st Century: Values and Challenges” Conference:Second Day

What is the Christian family model, why the spiritual care is a focal point for the church mission.
Second day of the “The Church and the Family in the 21st Century: Values and Challenges” conference in the the Vatche and Tamar Manookian Library of the Mother See.

Եկեղեցին և ընտանիքը 21-րդ դարում. արժեքներ և մարտահրավերներ» համաժողովի երկրորդ օրը

Ինչու՞ ընտանիքի նկատմամբ հոգևոր խնամատարության իրագործումը առանցքային կարևորություն ունի եկեղեցու առաքելության մեջ: Մայր Աթոռի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» մատենադարանում շարունակվեց «Եկեղեցին և ընտանիքը 21-րդ դարում. արժեքներ և մարտահրավերներ» խորագրով միջազգային համաժողովը: